ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบแข่งขันนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และให้กำลังใจนักเรียน ในการสอบแข่งขันนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา และ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ : ข่าว
ศิรินภา ศรีสุข : ภาพ

กิจกรรมที่น่าสนใจ