ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินการออกข้อสอบและการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ