ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน “งานบุญกุ้มข้าวใหญ่” ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร

ในวันที่ 19 มกราคม 2563 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมงานประเพณีบุญคูณลาน “งานบุญกุ้มข้าวใหญ่” ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีวัฒนธรรมยโสธร
เวลา 05.30 น. “แลนม่วนๆ ชวนเอาบุญกุ้มข้าวใหญ่ของอำเภอกุดชุม ปี 2563”
เวลา 19.30 น. ร่วมพิธีเปิดงานพาแลง ชมการแสดงโปงลาง
โดยมีนายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานในงานประเพณีดังกล่าว
ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร