สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีนางสาวสุจิตรา ทาลีราช ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สพป.ยโสธร เขต 2

          

กิจกรรมที่น่าสนใจ