รายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กิจกรรมที่น่าสนใจ