ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มเครือข่ายพํฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11 (โคกนาโก)

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของกลุ่มเครือข่ายพํฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 11 (โคกนาโก) โดยมีนายกุศล โสภาลุน ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ/ผอ.โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองแข้ อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
อุทัย วิริยะพันธ์ : ภาพ

  

กิจกรรมที่น่าสนใจ