สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2563

ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2563
ในที่ประชุมมีการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย เด็กชายวิษณุกร สุขสาย นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลาง อำเภอป่าติ้ว
มอบเกียรติบัตร *รางวัล พระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล ระดับจังหวัด จากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
1. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กลุ่มผู้บริหารการศึกษา
2. นางเกสร บานชล ครูโรงเรียนบ้านดงสำราญ กลุ่มข้าราชการครู
*รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 นายมนัส วิเศษรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหมี
*รางวัลครูผู้มีผลการบริหารงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 นายมนัส วิเศษรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหมี
และแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาย้ายมาใหม่ และบรรจุใหม่ จำนวน 6 ท่าน
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กิจกรรมที่น่าสนใจ