ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 4 (หนองแหน โพนงาม) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 (หนองแหน โพนงาม) โดยมีว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนประทาย/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 4 (หนองแหน โพนงาม) กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองหว้า ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 115 คน ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 464 คน

และเวลา 11.20 น. เยี่ยมชมโครงการเกษตรอินทรีย์โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า : นายศิริพงษ์ ชมพูคำ