สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายคุณธรรม นำชีวี เพื่อศักดิ์ข้าราชการไทย ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าหิมวันต์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่มสพป.ยโสธร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ค่ายคุณธรรม นำชีวี เพื่อศักดิ์ข้าราชการไทย) ในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าหิมวันต์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

                     

กิจกรรมที่น่าสนใจ