รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬา –กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 ทรายมูล-ไผ่

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายคชาภัฏ จูมผา รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา –กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 ทรายมูล-ไผ่

โดยมีนายมิตร ศรีชัย ผอ.โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์)/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 5 ทรายมูล-ไผ่ กล่าวรายงาน

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เขต 2

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 : นายวาทยุทธ พุทธพรหม

          

กิจกรรมที่น่าสนใจ