สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ ดร.ประดินันท์ สดีวงศ์ ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการพื้นที่จังหวัดยโสธร รอบที่ 1 กรณีปกติ ตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 ข้าราชการครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ(ดร.ประดินันท์ สดีวงศ์) ซึ่งมีกำหนดตรวจราชการพื้นที่จังหวัดยโสธร รอบที่ 1 กรณีปกติ ตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษในตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

นายดิษฐ บุบผามาลา : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

กิจกรรมที่น่าสนใจ