สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบ (Web Conference) ซึ่งทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนในสังกัดสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ สะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กิจกรรมที่น่าสนใจ