ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแบบทดสอบพร้อมกระดาษคำตอบ ตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 , 4 , 5 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ