ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ