ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช 205/26 และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอาคารประกอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช 205