เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคาร สปช 205/26 และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารประกอบ ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช 205ตามประกาศ