ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สปช.205/26 และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร และงานปรับปรุงซ่อมแซ

กิจกรรมที่น่าสนใจ