เผยแพร่ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563