สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ITA Online 2020)

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online 2020) ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

 

กลุ่มเป้าหมาย : ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัด

 

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 : เวลา 10.00-11.00น. ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และครู อำเภอเลิงนกทา จำนวน 20 คน ; เวลา 14.00-15.00 น. ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และครู อำเภอทรามูลและอำเภอป่าติ้ว จำนวน 22 คน

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 : เวลา 10.00-11.00น. ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และครู อำเภอไทยเจริญ จำนวน 19 คน ; เวลา 14.00-15.00 น. ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา และครู อำเภอกุดชุม จำนวน 19 คน

กิจกรรมที่น่าสนใจ