บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2

 

นายจีระศักดิ์ ภาระเวช
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
นายอติศักดิ์ ไนยะกูล
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
นายคชาภัฎ จูมผา
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
นายทองศรี โพธิ์ทอง
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
นายวินิจ วงศ์ทอง
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2