บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2

 

นายจีระศักดิ์ ภาระเวช
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
นายคชาภัฎ จูมผา
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2