ITA65

ข้อมูลรายละเอียดผู้ตอบการประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

 

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL คำอธิบาย
O1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน

http://www.yst2.go.th/web/?p=20025 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร

http://www.yst2.go.th/web/?p=20033 

O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่

http://www.yst2.go.th/web/?p=20037 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565-2568

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=16875 

 

นโยบาย จุดเน้น ประเด็น ตัวชี้วัด และแนวทางหรือกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของ สพป.ยโสธร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=16298 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ สพป.ยโสธร เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=16300 

O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

http://www.yst2.go.th/web/?p=20040 

 

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=183

 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=10563
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

http://www.yst2.go.th/web/?cat=1

O8 Q&A Q&A

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=3962

O9 Social Network ช่องทางประชาสัมพันธ์

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=10842

 

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15227

 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนดำเนินงานประจำปี

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=16872 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

http://www.yst2.go.th/web/?p=20070 

 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564

http://www.yst2.go.th/web/?p=20077 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5569

 

O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://www.yst2.go.th/web/?p=20044

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5255

 

 

O17 E-Service E – Service

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5096

 

O18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.yst2.go.th/web/?cat=26

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15409

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5266

 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

http://www.yst2.go.th/web/?p=19977

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=9650

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15457

 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศเจตจำนง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15489

 

 

ปฏิญญาเขตสุจริตและบันทึกตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

http://www.yst2.go.th/web/?p=19843 

 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

http://www.yst2.go.th/web/?p=19800 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

http://www.yst2.go.th/web/?p=19876 

 

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

http://www.yst2.go.th/web/?p=19936 

 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

http://www.yst2.go.th/web/?p=19800 

 

ประกาศเจตจำนง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15489

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า