ภารกิจผู้บริหาร

21 ศุกร์
All-day
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
09:30 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนบังคับบัญชาลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านกุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
13:00 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ รร.ห้องแซงวิทยาคม อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร