ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่ง

จำนวน
ผอ. สพป.ยโสธร เขต 2 1
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 5
ศึกษานิเทศก์ 11
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2) 27
ผู้บริหารสถานศึกษา 161
ครู 1,243
ลูกจ้างประจำ (สพป. 5 คน ร.ร. 63 คน) 68
ลูกจ้างชั่วคราว 361
–          พี่เลี้ยงเด็กพิการ                                     70  คน
–          พนักงานราชการ                                     88  คน
–          ครูขั้นวิกฤต                                           10  คน
–          ครูผู้ทรงคุณค่า                                       16  คน
–          ครูธุรการ                                               68  คน
–          นักการฯ                                                79  คน
–          ครูวิทย์ + คณิตฯ                                     20  คน
–          พ.พิมพ์ดีด/ยาม/พ.ทำความสะอาด               4  คน
–          จ้างเหมาบุคลากรใน สพป.ยโสธร เขต 2        6  คน
รวมทั้งสิ้น 1,877

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2562