Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerนายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ยโสธร เขต 2

 
 
 
 
 
 
 EDS 2560
 แจ้งปัญหาการใช้ Internet โรงเรียน
 แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
   VDO เพื่อการศึกษา
 เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารฯ
19 กุมภาพันธ์ 2561
 โครงการพัฒนาการออกเสียง ๓ นาที
 โครงการพัฒนาการออกเสียง โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
 โครงการพัฒนาการออกเสียง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินฯ
 
 
 
 
 
เว็บไซต์สำนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ผู้ดูแลระบบ ข่าว/กิจกรรมเขต
ผู้ดูแลระบบข่าวกิจ/กรรมโรงเรียน
ผู้ดูแลระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลระบบ EDS

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
ตำบลกุดชุม  อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   35140   
       โทรศัพท์  045 789 477   โทรสาร 045 789 477      e-mail  :: yst3502@obecmail.obc.go.th
 Admin ::  phisnu352@gmail.com