ระบบจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ

  ขออภัยในความไม่สะดวก ท่านไม่สามารถใช้งานระบบได้ในขณะนี้ เนื่องจากระบบกำลังประมวลผลข้อมูล


ประกาศ

  เปิดให้กรอกข้อมูลถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. จากนั้นจะปิดการกรอกข้อมูล เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลต่อไป


แนะนำ

   ให้ทุกโรงเรียนทำการ "ลงทะเบียน" และ "รอ" การอนุมัติจากเจ้าหน้าที่เขตเพื่อเข้าใช้งานระบบ


แนะนำ

   โปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันจะสามารถแสดงผลได้ดีบน Google Chrome Version 50 ขึ้นไป


แนะนำ

   หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เขต กลุ่มนโยบายและแผน ติดต่อ 045-789103